Siłownia Center Gym

PRACA w Center Gym

Poszukujemy instruktora fitness do prowadzenia zajęć grupowych...Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres centergym@interia.pl  lub o pozostawienie w recepcji klubu...Zapraszamy do współpracy :)

Aktualny cennik

WEJŚCIE JEDNORAZOWE         20 zł 

KARNET TYGODNIOWY             49 zł

Siłownia Open + Fitness Open + Trampoliny

KARNET DWUTYGODNIOWY     59 zł

Siłownia Open + Fitness Open + Trampoliny

KARNET MIESIĘCZNY                 99 zł

Siłownia Open + Fitness Open + Trampoliny

KARNET 3 MIESIĘCZNY              239 zł

Siłownia Open + Fitness Open + Trampoliny

KARNET 6 MIESIĘCZNY              449 zł

Siłownia Open + Fitness Open + Trampoliny